Webbutbildningar skapar ökad förståelse för syftet med strandskyddsreglerna

30 oktober, 2014 in Intervjuer

Möt Patrik Åkesson, tidigare huvudsekreterare och ansvarig för Strandskyddsdelegationens webbutbildningar. Dessa digitala utbildningar är en viktig informationsinsats till allmänheten, vilket på sikt avlastar handläggarna från frågor om strandskyddsreglerna och dels är det en grundläggande utbildning för alla som kommer i kontakt med eller ska handlägga ett strandskyddsärende.

När började ni arbeta med TicTac och varför valde ni att arbeta med e-learning?

–  Vi startade samarbetet efter upphandling och avrop, vilket var i början av 2014. I mars var vi igång med utveckling av två webbutbildningar, vilka lanserades i juni 2014. Vi valde att arbeta med e-learning eftersom vi hade en stor och komplex målgrupp som vi ville nå med en kvalitativ och kvalitetssäkrad utbildningsinsats som dessutom skulle kunna hanteras inom ramen för flera olika verksamheter med olika förutsättningar och krav, berättar Patrik Åkesson, tidigare huvudsekreterare och ansvarig för Strandskyddsdelegationen e-learningprojekt.
Strandskyddsdelegationen är en informations- och kompetensutvecklingsinsats för de som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor som berör strandskyddet. Insatsen vänder sig till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, regionala organ för tillväxtarbete samt även till organisationer, företag och allmänhet. Målet är att öka kunskapen om strandskyddsreglerna i syfte att harmonisera och effektivisera tillämpningen av strandskyddsreglerna, och i förlängningen öka legitimiteten för regelverket.
Effekterna som de vill uppnå i uppdraget i sin helhet är långsiktiga, men de omedelbara effekterna av webbutbildningarna är en harmonisering och spridning av information och kunskap om strandskyddsreglerna. Genom webbutbildningarna har kunskapen blivit tillgänglig för alla som utifrån sitt behov kan fördjupa sig i olika delar av processen. Det bidrar till ökad förståelse för syftet med strandskyddsreglerna och därmed ökad harmonisering och effektivare handläggning.

Vilket behov har detta utbildningsprojekt och TicTac löst för er?

–  Vi fick på väldigt kort tid utvecklat och lanserat två webbutbildningar som är en grund för övriga komptensinsatser inom ramen för uppdraget. Dels fungerar webbutbildningarna som en informationsinsats till allmänheten, vilket på sikt avlastar handläggarna från frågor om strandskyddsreglerna och dels är det en grundläggande utbildning för alla som kommer i kontakt med eller ska handlägga ett strandskyddsärende. Det blir en enhetlig utbildning och gemensam kunskapsbas, fortsätter Patrik Åkesson och avslutar med:
–  Samarbetet med TicTac har varit utmärkt. De har på kort tid levererat och klarat våra önskemål om lanseringsdatum. Deras styrkor har varit en tydlig och effektiv struktur i hela processen och väldig lyhördhet får våra behov. Jag vill särskilt lyfta fram en bra manusprocess med duktiga manusförfattare samt en förmåga att sätta in utbildningen i sin helhet i allt från form och design till stöd i lansering.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.