TicTac vinner upphandling från Boverket

30 april, 2015 in Pressmeddelanden

TicTac har i dagarna vunnit Boverkets offentliga upphandling som avser ett ramavtal på e-learningproduktion och LMS.
 
Boverket sökte en leverantör med en bred kompetens inom följande områden:

  1. Projektledare
  2. Pedagog/Manusförfattare
  3. Art Director
  4. Grafiskformgivare
  5. Illustratör
  6. Fotograf
  7. Ljudproducent
  8. Videoproducent
  9. Teknisk producent
  10. Tekniker, drift, implementering- och installationstjänster

 
Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde. Boverkets uppdrag formuleras av regeringen i en instruktion, i årliga regleringsbrev och i särskilda regeringsuppdrag (se vidare).
 
Boverket har i ett regeringsuppdrag fått uppgiften att genomföra kompetensinsatser för att plan- och bygglagen (PBL) ska få genomslag och främja en enhetlig och effektiv tillämpning i landet. Huvudmålgruppen är handläggare på kommuner och länsstyrelser men även andra berörda aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen. Till exempel anställda inom andra myndigheter och konsulter med olika yrken inom byggsektorn som också kan se ett värde i att använda en webbaserad utbildning.
 
Avsikten är att producera ett stort antal e-learningmoduler fram till utgången av 2016 i den här kompetenssattsningen som är ett regeringsuppdrag.
 
Av 4 anbudsinlämnare blev TicTac Interactive antagen som rangordnad 1.
 
TicTac – connecting your knowledge

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.