Stöldskyddsföreningen och TicTac i ny digital utbildningssatsning

1 juli, 2020 in Nyheter, Pressmeddelanden

SSF Stöldskyddsföreningen fortsätter stärka sin satsning mot digitala brott och utökar sina digitala utbildningssatsningar genom att lansera en ny utbildningsplattform tillsammans med Edtech-bolaget TicTac Interactive.

SSF Stöldskyddsföreningen gör en storsatsning för att öka kunskapen kring hur man kan bekämpa digital brottslighet. Under året har SSF därför tagit fram en digital strategi med tio olika strategiska initiativ kring digitalisering och mot digitala brott. Som ett led i detta så satsar SSF på en omfattande utveckling av digital utbildning och lanserar därför en ny utbildningsplattform tillsammans med Edtech-bolaget TicTac Interactive.

SSF har sedan tidigare Sveriges bredaste fysiska utbildningsutbud inom säkerhet. Utöver de öppna utbildningarna erbjuder SSF också skräddarsydda säkerhetsutbildningar speciellt anpassade för företag. SSF går nu in i ett samarbete med TicTac för att utveckla och sälja ett antal utbildningar inom säkerhet som e-learnings. Det är utbildningar för att stärka företag inom både den fysiska säkerheten och inom cybersäkerhetsområdet.

– Det är till oss som man ska kunna vända sig för säkra sig mot framtidens digitala brott. Satsningen på att stärka engagemanget mot att utsättas för digitala brott är väldigt viktigt i vårt arbete mot ökad trygghet och som en del av detta vill vi erbjuda utbildningar digitalt på olika sätt och där vi ser TicTac som det absolut bästa valet för att utgöra vår utbildningsplattform, säger Thomas Brühl, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

SSF kommer att använda sig av TicTacs digitala utbildningslösning Docebo som är en helhetslösning för skräddarsytt lärande. Via plattformen är det bl.a. möjligt att samla samtliga utbildningar i ett användarvänligt LMS, skapa personifierade utbildningsflöden med hjälp av AI och utforma kunskapsutbyten mellan användarna på ett enkelt och effektivt sätt.

SSF har en lång tradition och ett stort förtroende när det gäller att öka kunskapen och medvetenheten kring olika brott. Vi är därför mycket stolta över att de valt vår digitala utbildningslösning Docebo och ser med stor spänning fram emot samarbetet, säger Benjamin Rosén, Head of Sales, TicTac Interactive.

Kontaktuppgifter för mer information:

Monika Johannesen, chef Utbildning & Konsult, SSF Stöldskyddsföreningen
Telefon: +46 721 41 49 63
E-post: [email protected]

Benjamin Rosén, Head of Sales, TicTac Interactive AB
Telefon: +46 720 78 34 73
E-post: [email protected]

SSF Stöldskyddsföreningen är en icke-kommersiell aktör som arbetar aktivt för att öka kunskapen och medvetenheten kring olika typer av brott riktade mot allmänheten och små/medelstora företag. Det är brott som i stor uträckning drabbar både enskilda och mindre företag runt om i landet. Till SSF Stöldskyddsföreningen finns också ett helägt dotterbolag, SSF Service AB som på kommersiell basis tillhandahåller utbildningar, förlagsverksamhet, märkprodukter och abonnemangstjänster. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete. www.stoldskyddsforeningen.se

TicTac är Nordens ledande aktör inom Edtech – Educational Technology – för företag. Edtech är en av världens snabbast växande branscher och omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, utbildningsplattformar, administrativa system, hårdvara och kommunikationslösningar. Med över 1 000 000 användare globalt förser TicTac sina kunder med kuskapslösningar som får företag, organisationer och människor att växa. TicTac utvecklar plattformar och tjänster för en global marknad. www.tictac.se

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.