Smakprov från The Learning Journey: Blooms trappa

2 september, 2021 in Nyheter

Benjamin Blooms taxonomi för lärande är oerhört populär både i skolans värld och på arbetsplatser. Vi får ofta frågan om hur vi arbetar med Bloom, och håller för fullt på att jobba på en film om det. Under tiden så kommer här ett smakprov ur vårt magasin ”The Learning Journey”!

Blooms modell, trappan,  går ut på att man organiserar sina läromål efter vilket ”aktivt verb” det innehåller. Målet är alltså att deltagaren ska kunna utföra det verb det handlar om.

De verb som det handlar om är:

  1. Minnas. Deltagaren kan till sig fakta om läromålet – memorera. De kan repetera någon annans definition av en princip. Exempel: Jag kan berätta vad en budget är.
  2. Förstå.
Deltagaren kan återge ämnet med sina egna ord. De kan förklara principen genom exempel på dess användning inom andra områden. Exempel: Jag kan beskriva en annan budget än den jag läst om, exempelvis min egen privata.
  3. Tillämpa.
Deltagaren kan utföra något med hjälp av den vägledning som man fått. De kan använda principen på procedurer i verkliga/aktuella situationer. Exempel: Jag kan omvandla ett underlag till en budget.
  4. Analysera. Deltagaren kan se samband mellan olika fakta; ta isär något i mindre komponenter för att förstå helheten. Exempel: jag kan se hur en post påverkar hela budgeten.
  5. Värdera. Deltagaren kan dra egna slutsatser; sammanställa nya mönster och strukturer. Kombinerar ett antal principer till en ny fungerande strategi.
Exempel: jag kan se om en budget är bra eller dålig, och varför.
  6. Skapa. På den här nivån kan deltagaren skapa helt nya mönster och strategier, och är på innovations- och forskningsnivå.

Kontakta oss nedan om du vill veta mer!

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.