Sida har tecknat RAM-avtal med TicTac

18 september, 2014 in Pressmeddelanden

TicTac tar har vunnit en upphandling genom anbud gällande produktion av e-learning, hela utbildningar och tillhörande tjänster åt Sida.
Lärande på Sida består av både lärarledda kurser, självstudier och deltagande i nätverk. På Sida är idag en stor del av utbildningsaktiviteterna lärarledda men ambitionen är att gå mot mer flexibla former för lärande, där e-learning kommer att vara en sådan. I ett initialt skede under 2014 finns ett behov av att utveckla e-learning inom två områden; Introduktionsutbildning och Sidas huvudprocess – insatshanteringsprocessen.

Uppdragets omfattning i korthet

Områden/ämnen som ska läras ut kan variera och vara allt ifrån introduktions-utbildning till specialkurser avseende exempelvis regelverk och IT-system. Sida har ca 700 anställda medarbetare. På utlandsmyndigheterna finns ytterligare ca 200 national programme officers som arbetar med Sidas processer.

Om Sida

Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet. Deras mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Liksom andra svenska myndigheter arbetar Sida självständigt inom de ramar som sätts upp av riksdag och regering. De beslutar om de ekonomiska ramarna, vilka länder Sverige – och därmed Sida – ska samarbeta med och vilken inriktning samarbetet ska ha. För mer information se gärna Sidas hemsida, www.sida.se

För mer information kontakta:

Carolina Palmqvist, VD TicTac Interactive AB 0709-90 66 85.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.