Så kan AI bidra till en bättre lärupplevelse

22 mars, 2022 in Nyheter

Q&A med Benjamin Rosén

Benjamin Rosén, CSO och partner på TicTac berättar om en serie trender inom EdTech. Nu har turen kommit till AI, och hur Artificiell Intelligens kan användas för att förbättra lärupplevelsen.

Hur bidrar AI till lärupplevelsen?
Det är flera olika AI-funktioner som samverkar men konceptet är ganska enkelt: Specialiserade algoritmer analyserar vilka olika typer av innehåll du lägger på din plattform samt hur du använder plattformen. Sedan hittar den sätt att förbättra och förenkla för både dig som ansvarig, för chefer, elever och administratörer.

Den bästa plattform vi har idag i sin prisklass är Docebo (uttalas Dåtjébo). I Docebo inkluderas AI-funktionerna i din plattform för att förbättra hur du distribuerar och hanterar utbildningarna både internt och externt.

Vad innebär det?
Att din egen webbplats automatiskt utför åtgärder som du själv annars skulle behöva göra manuellt, antingen som elev eller administratör, som att tagga utbildningsmaterial som ingår i kurser, som att hantera allt socialt material eller föreslå vilka kurser som är mest relevanta i vilka steg i utbildningen.

Hur går det till?
När AI analyserar utbildningsmaterialet, till exempel en video, ”lyssnar” den på hela videon, förstår nyckelfraserna och genererar taggar. Förutom att det är oerhört tidseffektivt hjälper det till att göra innehåll lättare att hitta med djupsökning.

Vad är Docebo Discover?
Med Docebo Discover är det möjligt att skapa en lärandeorganisation där det informella lärandet som sker mellan kollegor dokumenteras och kan delas vidare med andra. Användare bidrar med kunskap och Docebos inbyggda AI rekommenderar liknande innehåll.

Du har också sagt att Social Learning blir allt viktigare. Vad betyder det?
Att medarbetare och deltagare generellt föredrar att kommunicera i etablerade kanaler, som Teams och Slack, snarare än i andra nytillkomna plattformar. Därför kommer vi att se en stor ökning av kanaler i etablerade kommunikationsytor för lärande under 2022. Här är Docebos Invite-To-Watch en funktion som lyfter den sociala inlärningsupplevelsen genom att göra det enkelt att dela innehåll med kollegor.

Hur fungerar Invite-To-Watch?
När en elev delar en tillgång i Discover, Coach & Share och vill bjuda in en specifik publik att titta, föreslår AI de som skulle dra mest nytta av det. Eleverna får alltså innehållsförslag som deras kollegor bidrar med på plattformen i samband med att de tittar på en video eller en kurs – så att de kan fokusera på relevant innehåll.

Finns det några fördelar för administratörer eller chefer?
Administratörer får en lista med AI-föreslagna elever när de registrerar dem till en kurs, så att de spenderar mindre tid på att söka och brainstorma vilka användare som kommer att dra mest nytta av kursen. Chefer kan se förslag på kurser där de bör anmäla sina teammedlemmar, så att teamen sedan kan fortsätta sin inlärningsresa utan admininblandning.

Vad är det mest mänskliga med AI?
Docebo har en proaktiv virtuell coach som ger varje enskild elev en unik skräddarsydd coaching genom konversationer. Coachen guidar dem kontinuerligt, ger feedback och små påminnelser och funkar både på dator och i mobilappen. Det blir som en assistent som gör allt för att just du ska lära dig på bästa sätt. Jag vet inte om det är så mänskligt men det är smart!

Vill du veta mer eller boka ett möte med en konsult hos TicTac?


Kontakta oss redan idag!

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.