RFSL genomför hbtq-utbildning med hjälp av TicTac

10 januari, 2017 in Intervjuer

TicTac Interactive hjälper RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, att ta fram en utbildning för att förbättra hbtq-personers hälsa. Projektet är det första inom samarbetsformen TicTac Hjärta.
Utbildningen har som mål att öka medvetenheten kring normer och diskriminering samt ge träning i att bemöta människor på ett respektfullt sätt, inte minst på arbetsplatsen. Målgruppen för utbildningen är näringsliv, föreningar, skolor, vård och offentlig sektor.
RFSL är den första organisationen inom TicTac Hjärta – en samarbetsform som innebär att TicTac står för en tredjedel av projektkostnaden för att stödja ideella föreningars arbete.
Gustaf Hedman, utbildningschef, ansvarar för utbildningssatsningen hos RFSL.
– RFSL:s övergripande målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. Målet med vår webbutbildning är ge grundläggande kunskaper i hbtq-frågor och normkritik till många människor på ett snabbt och tillgänglig sätt. Utbildningen ger en första inblick i frågorna som förhoppningsvis väcker intresset att fördjupa sig ytterligare. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma inom en rad olika områden branscher.
Hur har intresset och responsen för utbildningen varit hittills?
– Intresset för webbutbildningen har varit stort, inte bara från våra redan hbtq-certifierade verksamheter som ofta köper in utbildningen till sina nyanställda utan även beställare som är nya för RFSL ser utbildningen som ett mycket bra verktyg för att ge anställda grundläggande kompetens i frågorna. Det har varit stor spridning bland de organisationer som beställt utbildningen, allt från aktörer inom kultursektorn till olika verksamheter inom kommun och landsting.
Vad blir nästa steg?
– Nästa steg blir att utvärdera och eventuellt utveckla innehållet i utbildningen. På sikt vill vi även ta fram fler utbildningar inom fler områden, till exempel med mer riktade och specialiserade upplägg.
Vad har TicTac hjälpt RFSL med?
– TicTac har varit projektledare för hela processen när det gäller att ta fram utbildningen. I samarbete med oss har de skrivit manus och tagit fram bilder. Vi har haft ett jättebra samarbete och en nära dialog med dem.
Varför tycker du att man ska anlita TicTac?
– TicTac har varit delaktiga genom hela processen och alltid varit snabba i sin leverans till oss. De var lyhörda för våra önskemål och kreativa i att hitta bra lösningar som passar RFSL. Vi är supernöjda med resultatet av webbutbildningen, något som vi kan vara väldigt stolta över.  Vi kan verkligen rekommendera andra organisationer att samarbeta med TicTac, avslutar Gustaf Hedman.
 

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.