Öka kompetensen och skapa tillväxt i vår moderna värld

27 mars, 2023 in E-learning

Varför är lärande så viktigt för företag och organisationer?

De flesta anställda ser möjligheten till kompetensutveckling som det främsta kriteriet för en bra arbetsplats. Två av de fem viktigaste sakerna för personer som funderar på att byta jobb är ”möjlighet till karriärutveckling inom företaget” och ”möjlighet att lära sig nya saker”. Att ha ett jobb handlar inte bara om trygghet och att kunna betala räkningarna. Det är på jobbet vi växer, utvecklas – och lär oss nya saker.

Varför fokusera mer på lärande?

Kompetensutveckling gör de anställda mer motiverade och får dem att stanna kvar på företaget. Medarbetare som deltar i digitala eller fysiska kurser utvecklas och får lättare att anpassa sig till förändringar. 

Nya tider, nya kunskaper

Har du hört talas om begreppet VUCA? Det står för Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous (rörlig, osäker, komplex, mångtydig) och är med andra ord en beskrivning av vår moderna, snabbt föränderliga värld. Vår tid präglas av osäkerhet, i allt från marknadsförhållanden till privatliv. Men hur ska människor och företag hantera denna VUCA-värld? Det korta svaret är: genom att anpassa sig och lära sig hur man anpassar sig. 

Fortbildning och omskolning

Hur skapar vi utrymme för lärande i en värld som förändras så snabbt? Digitalt lärande är en av lösningarna. I ett tidigare nyhetsbrev skrev vi om lärande i arbetsflödet och andra pratar om learning agility. Digitalt lärande innebär en möjlighet att lära sig och skaffa sig ny kompetens under arbetets gång. Det har aldrig varit enklare att erbjuda medarbetarna relevant utbildning skräddarsydd efter deras behov, så att de får vad de behöver när de behöver det.

Att lära sig är att utvecklas

För barn är lärande något lekfullt som de gör för upplevelsens skull – den spännande känslan av att upptäcka och lära sig något nytt. Lärande är värdefullt i sig, men ger dessutom ringar på vattnet och sprider sig i relationer och organisationer. Det bidrar till positiv utveckling av både individer och företaget i stort. 

På TicTac gör vi det möjligt för företag att tillämpa digitalt lärande. Kontakta oss om du vill veta mer om lärplattformar som Docebo och GO+ eller verktyg för innehållsutveckling som Articulate och Vyond. Vi kan också hjälpa dig att utveckla specialanpassade IT-baserade kurser. Kontakta oss på [email protected]

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.