Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

Myndigheter


Utbildningslösningar som uppfyller kraven på offentlig förvaltning

Elisabeth Kennebjörk Projektledare

Vi förstår dina förutsättningar


Tictac hjälper idag ett tiotal myndigheter i Sverige att nå sina utbildningsmål och arbeta resultatorienterat med kompetensutveckling. Våra digitala lärupplevelser anpassas till varje organisations förutsättningar men är grundade i värderingar som tillgänglighet, delaktighet och modern pedagogik.

Ramavtal som garanterar hög kvalitet


Idag har vi ramavtal med myndigheter, landsting och organisationer som Sida, Socialstyrelsen, Trafikverket och Region Skåne. Det här gör oss till en van och smidig partner vid långsiktiga samarbeten. Andra myndigheter väljer oss som partner i en direktupphandling. I båda fallen uppfyller vi samtliga krav som ställs på leverantörer och ser till att leverera med hög kvalitet.

Processtyrning och kvalitetssäkring


Vi arbetar hårt för att kunna garantera den kravuppfyllelse som krävs inom offentlig förvaltning. Därför har vi tagit fram en projektprocess som bygger på resultatstyrd metodik och har även implementerat säkerhets-, miljö- och arbetsplatspolicies som gör det enkelt att arbeta i projekt där offentlighet och transparens är en naturlig del av verksamheten.

Dedikerade kundteam med hög leveranskapacitet


För att kunna garantera högkvalitativa produktioner har vi valt att alltid bygga samarbetet på ett stabilt kundteam som specialiserar sig på en särskild kund. De har i sin tur tillgång till en större grupp konsulter med gedigna erfarenheter och nödvändiga kompetenser:

Projektledare

Manusförfattare

Pedagog

AD/Grafiker

Illustratör

Fotograf

Ljudproducent

Videoproducent

Utvecklare