Offentlig sektor

På TicTac har vi lång erfarenhet av att arbeta med myndigheter och offentlig verksamhet, både i direktupphandling och i form av ramavtal. Vi använder myndigheternas skrivregler och följer de riktlinjer för till exempel tillgänglighet som ska efterlevas.

Articulate
GO plus
Docebo

Anmäl dig till våra webinar!

Läs mer

Erfarenhet

TicTac hjälper idag ett tiotal myndigheter i Sverige att nå sina utbildningsmål och arbeta resultatorienterat med kompetensutveckling. Våra digitala lärupplevelser anpassas till varje organisations förutsättningar men är grundade i värderingar som tillgänglighet, delaktighet och modern pedagogik.

Samarbete

Idag har vi ramavtal med myndigheter, landsting och organisationer som Sida, Socialstyrelsen, Trafikverket och Region Skåne. Det här gör oss till en van och smidig partner vid långsiktiga samarbeten.

Expertis

Vi arbetar hårt för att kunna garantera den kravuppfyllelse som krävs inom offentlig förvaltning. Därför har vi tagit fram en projektprocess som bygger på resultatstyrd metodik. Vi har även implementerat säkerhets-, miljö- och arbetsplatspolicies som gör det enkelt att arbeta i projekt där offentlighet och transparens är en naturlig del av verksamheten.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.