Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

Offentlig sektor

Offentlig sektor


På Tictac har vi lång erfarenhet av att arbeta med myndigheter och offentlig verksamhet, både i direktupphandling eller i form av ramavtal. Vi använder myndigheterna skrivregler och följer de riktlinjer för till exempel tillgänglighet som ska efterlevas.

Erfarenhet


Tictac hjälper idag ett tiotal myndigheter i Sverige att nå sina utbildningsmål och arbeta resultatorienterat med kompetensutveckling. Våra digitala lärupplevelser anpassas till varje organisations förutsättningar men är grundade i värderingar som tillgänglighet, delaktighet och modern pedagogik.

Erfarenhet


Tictac hjälper idag ett tiotal myndigheter i Sverige att nå sina utbildningsmål och arbeta resultatorienterat med kompetensutveckling. Våra digitala lärupplevelser anpassas till varje organisations förutsättningar men är grundade i värderingar som tillgänglighet, delaktighet och modern pedagogik.

Samarbete


Idag har vi ramavtal med myndigheter, landsting och organisationer som Sida, Socialstyrelsen, Trafikverket och Region Skåne. Det här gör oss till en van och smidig partner vid långsiktiga samarbeten.

Samarbete


Idag har vi ramavtal med myndigheter, landsting och organisationer som Sida, Socialstyrelsen, Trafikverket och Region Skåne. Det här gör oss till en van och smidig partner vid långsiktiga samarbeten.

Expertis


Vi arbetar hårt för att kunna garantera den kravuppfyllelse som krävs inom offentlig förvaltning. Därför har vi tagit fram en projektprocess som bygger på resultatstyrd metodik. Vi har även implementerat säkerhets-, miljö- och arbetsplatspolicies som gör det enkelt att arbeta i projekt där offentlighet och transparens är en naturlig del av verksamheten.

Expertis


Vi arbetar hårt för att kunna garantera den kravuppfyllelse som krävs inom offentlig förvaltning. Därför har vi tagit fram en projektprocess som bygger på resultatstyrd metodik. Vi har även implementerat säkerhets-, miljö- och arbetsplatspolicies som gör det enkelt att arbeta i projekt där offentlighet och transparens är en naturlig del av verksamheten.