Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

5 steg mot framgångsrik Mobile Learning!


TicTac är Skandinaviens ledande aktör inom Mobile Learning. Vi har hjälpt organisationer och företag i över 10 år för att skapa de bästa lärandeupplevelserna i telefonen på både nationell och global nivå. Generation Z är redan yrkesverksamma och ställer andra krav på användarupplevelse, responsivt och tillgänglighet.

Strategi: Vem & Varför?


Se över er kunskapsbank och skapa en strategi över vilka kunskaper som lämpar sig bäst för att ta del av via mobil. Vem, vad och varför ger er svaret på när och hur kunskapen ska förpackas. Mobile Learning är oftast svaret på delar av eller hela lösningen beroende på syfte och mål.

Strategi: Vem & Varför?


Se över er kunskapsbank och skapa en strategi över vilka kunskaper som lämpar sig bäst för att ta del av via mobil. Vem, vad och varför ger er svaret på när och hur kunskapen ska förpackas. Mobile Learning är oftast svaret på delar av eller hela lösningen beroende på syfte och mål.

Innehåll: Intern Social Media


För att lyckas med Mobile Learning bör man utgå från det som målgruppen är van vid. Tänk på hur vi lär oss utanför arbetet. Skapa engagerande innehåll som påminner om hur målgruppen konsumerar sociala medier och YouTube i sitt lärande.
Kom ihåg att skapa kort innehåll, principen är ”Micro-learning”.

Innehåll: Intern Social Media


För att lyckas med Mobile Learning bör man utgå från det som målgruppen är van vid. Tänk på hur vi lär oss utanför arbetet. Skapa engagerande innehåll som påminner om hur målgruppen konsumerar sociala medier och YouTube i sitt lärande.
Kom ihåg att skapa kort innehåll, principen är ”Micro-learning”.

Engagemang: Interna "influencers"


Människor har alltid påverkats av andra personer. Inom marknadsföring finns en stor trend av att använda ”influencers” för att sprida produkter och varumärke. Detta gäller även för att sprida och sälja in kunskap internt. Identifiera interna ”influencers” och låt dem bidra till en bättre intern kultur.

Engagemang: Interna "influencers"


Människor har alltid påverkats av andra personer. Inom marknadsföring finns en stor trend av att använda ”influencers” för att sprida produkter och varumärke. Detta gäller även för att sprida och sälja in kunskap internt. Identifiera interna ”influencers” och låt dem bidra till en bättre intern kultur.

Verktyg: Rise + GO!


Köp in verktyg för Mobile Learning. TicTac rekommenderar Rise som är ett responsivt författarverktyg i Articulate 360. Skapa er Mobile Learning och distribuera det enkelt via den responsiva plattformen GO! Genom plattformen får ni mätbarhet på vilka som har tagit del av och förstått innehållet.

Verktyg: Rise + GO!


Köp in verktyg för Mobile Learning. TicTac rekommenderar Rise som är ett responsivt författarverktyg i Articulate 360. Skapa er Mobile Learning och distribuera det enkelt via den responsiva plattformen GO! Genom plattformen får ni mätbarhet på vilka som har tagit del av och förstått innehållet.

Statistik: Mät resultaten


Nyckeln med digital kunskap är att den är mätbar både rent certifieringsmässigt men också för att mäta beteenden. När på dygnet gör deltagarna utbildningar, hur länge och på vilken sorts enhet, Android eller iOS. Mätbarheten är viktig för både organisationen och medarbetaren. Ni får ett kvitto på att er strategi fungerar och medarbetaren får, genom sin kompetenshöjning, ett högre värde.

Statistik: Mät resultaten


Nyckeln med digital kunskap är att den är mätbar både rent certifieringsmässigt men också för att mäta beteenden. När på dygnet gör deltagarna utbildningar, hur länge och på vilken sorts enhet, Android eller iOS. Mätbarheten är viktig för både organisationen och medarbetaren. Ni får ett kvitto på att er strategi fungerar och medarbetaren får, genom sin kompetenshöjning, ett högre värde.