Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

Microlearning

Snabbt
Med Microlearning kan ni snabbt paketera och distribuera kunskap.
Enkelt
Ledordet inom Microlearning är enkelhet. Både för avsändare och mottagare.
Effektivt
Microlearning är både kostnadseffektivt och tidseffektivt.
Tillgängligt
Med Microlearing når ni alla oavsett vilken enhet de använder och oavsett tid på dygnet.
Framtiden
Microlearning är här för att stanna. I en digital era krävs mobilitet, flexibilitet och mätbarhet – svaret är microlearning.

Varför Microlearning?


Idag har vi blivit allt mer mobila och samtidigt fått mindre tid till att ta in större kunskapsblock. Idag har det växt fram ett behov av ett digitalt lärande som är kortfattat, koncist och tillgängligt när man behöver det.

Vad är microlearning


Microlearning är små optimerade digitala lektioner som kan vara helt självständiga, vara en del i en slinga eller eller passa in i ett större sammanhang av andra aktiviteter. Microlearning kan användas för olika ändamål och inom alla möjliga ämnen. Det är ett nytt och effektivt sätt att förpacka och distribuera kunskap digitalt. Idag ersätter eller kompletterar det klassrumsundervisning inom onboarding, förändringsarbete, instruktioner, certifieringar och mycket mer.

Vad är microlearning


Microlearning är små optimerade digitala lektioner som kan vara helt självständiga, vara en del i en slinga eller eller passa in i ett större sammanhang av andra aktiviteter. Microlearning kan användas för olika ändamål och inom alla möjliga ämnen. Det är ett nytt och effektivt sätt att förpacka och distribuera kunskap digitalt. Idag ersätter eller kompletterar det klassrumsundervisning inom onboarding, förändringsarbete, instruktioner, certifieringar och mycket mer.

Fungerar det?


Det visar sig att microlearning är effektivare än traditionellt lärande – därför att det liknar hur människor lär sig naturligt på arbetsplatser. Genom att portionera ut lärandet i små mikro-portioner så fastnar kunskaper lättare i minnet.

Fungerar det?


Det visar sig att microlearning är effektivare än traditionellt lärande – därför att det liknar hur människor lär sig naturligt på arbetsplatser. Genom att portionera ut lärandet i små mikro-portioner så fastnar kunskaper lättare i minnet.

Engagemang och mätbarhet


Mikrolärande finns redan i många organisationer, men det känns kanske inte igen som sådant. Det kan vara engagerade anställda och interna ”influencers” som svarar på frågor och förvaltar kunskap. Genom att göra den här kunskapen tillgänglig och mätbar kan vi skapa en kultur där det är enkelt att erbjuda alla vardagskunskap i små portioner. Mikrolärande kan också användas i långsiktigt förändringsarbete genom att man skapar slingor som ska upplevas över tid.

Engagemang och mätbarhet


Mikrolärande finns redan i många organisationer, men det känns kanske inte igen som sådant. Det kan vara engagerade anställda och interna ”influencers” som svarar på frågor och förvaltar kunskap. Genom att göra den här kunskapen tillgänglig och mätbar kan vi skapa en kultur där det är enkelt att erbjuda alla vardagskunskap i små portioner. Mikrolärande kan också användas i långsiktigt förändringsarbete genom att man skapar slingor som ska upplevas över tid.

Är det något för dig?


Varje lärupplevelse har egna förutsättningar. Kontakta oss för att få en demonstration av vårt system för microlearning så kan vi hitta en lösning som passar dig.