Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

SV - GO! LMS - book a meeting


TicTacs molnbaserade och responsiva GO!LMS distribuerar kunskap och mäter resultat.

BOKA DEMO
Intiutivt
GO!LMS är en plattform som är utvecklad för att göra det enkelt för både slutanvändaren och administratören. Den kraftfulla plattformen skapar möjlighet att mäta och följa upp kunskap.
Molntjänst
GO!LMS är SAAS och gör det smidigt att distribuera digital kunskap till användare i hela världen, oavsett var de befinner sig.
Design
GO!LMS designas helt efter er grafiska profil för att slutanvändaren ska få en helhetsupplevelse av ert varumärke.
Skalbart
Oavsett om ni är en liten organisation eller ett globalt företag så kan ni använda er av plattformen för att kvalitetssäkra kompetens.
Responsivt
GO!LMS är helt responsivt och kan användas på samtliga enheter.

"With this platform from TicTac you get the quality as any other product from Maquet"

Christine Wenger
Maquet

Integration


GO!LMS är ett komplett fristående system redo att användas. Vi erbjuder dessutom lösningar för integration med andra system. Exempelvis genom standardiserade moduler för Single Sign On (SSO) samt API för att integrera mot exempelvis HR-system eller AD.


Henrik Clerselius

 

Specifikationer

Software as a service (SaaS)

Utbildning och support inkluderat för administratörer

Stöd för SCORM 2004 / SCORM 1.2 / TINCAN

Skalbart antal användare och kurser

Stöder MAC, PC och tablets

API-integration

Användargränssnitt i flera språk

Flexibel användaradministration och gruppadministration