”Lärande en investering som behöver uppmuntras”

8 november, 2016 in Intervjuer

Allt som går kommer att digitaliseras och falla i värde. Men vad betyder det för företagen och jobben? Hur ska företagen och arbetskraften konkurrera till följd av digitalisering och automatisering? Ekonomen Anna Felländer har gjort sig rikskänd för sina skarpsynta analyser av digitaliseringsprocessen och dess effekter. Hennes slutsats är entydig:
”Om företagen och arbetskraften ska konkurrera i framtiden måste IT genomsyra hela organisationen samtidigt som satsningar görs på det livslånga lärandet.”

Anna Felländer, vilka är de största effekterna som digitaliseringen kommer att få för företagen?
– Aktörer inom delningsekonomin utmanar traditionella aktörer med ett billigare och mer skräddarsytt erbjudande. Priset pressas av delningsekonomins låga transaktionskostnader, låga fasta kostnader och nya värdekedjor. Samarbeten mellan etablerade företag och delningsekonomiplattformar kan skapa stora win-win. Samtidigt vill kunden vara med tidigt i värdekedjan för ”co-creation”. Företag behöver därför se sig som en nod i ett nätverk där både kunden och partners släpps in i öppna databaser och transparens. Kunddatabasen är det nya guldet för företag och kommer även att bli en handelsvara för medborgare och konsumenter som kräver mer översikt av data som hen ger ifrån sig.
Vad ska ett företag göra för att vara framgångsrikt i digitaliseringsprocessen?
– Identifiera strategiska partnerskap för att utöka kundvärdet, skapa tillit genom co-creation och ta väl hand om kunddatabasen! Använda kunddatabasen för att skapa tillit i den digitala kanalen genom skräddarsydda unika erbjudanden. Ta tillvara på de fysiska distributionskanalerna där tillit skapas genom djup kompetens, intuition, story telling och empati.
Hur kommer digitaliseringen att påverka framtidens utbildningsbehov?
– Jobb försvinner till följd av digitalisering och robotisering. Det är främst de rutinartade jobben med lågt innehåll av fysisk interaktion som inledningsvis försvinner. Det sker en polarisering där de högproduktiva jobben ökar samtidigt som efterfrågan på de jobb som kräver lägre utbildning inom den lokala tjänstesektorn stiger. De jobb som försvinner behöver ersättas av nya. Vi kommer att ha brist på programmerare och big data analytiker. Här behövs förberedelser i grundskolan och satsningar inom högskolan. Livslångt lärande ställer högre krav på individen och företaget och blir en investering som behöver uppmuntras.
 
För mer information om TicTac kontakta:

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.