Kungsbacka Kommun digitaliseras med hjälp av TicTac

15 maj, 2017 in Intervjuer

Kungsbacka kommun startar i mitten av maj en digital utbildning som tagits fram i samarbete med TicTac Interactive. Målsättningen är att förenkla och effektivisera introduktionen för både nyanställda timvikarier och ansvariga enhetschefer inom kommunen.
Kungsbacka kommun har drygt 80 000 invånare och Vård & Omsorg är en av kommunens totalt 112 förvaltningar med cirka 1 200 anställda. Inom verksamhet finns olika former av omsorg såsom hemtjänst, trygghetsjour, hemsjukvård, olika boendeformer, dagvård, äldrecenter och anhörigstöd.
Monica Wallström är utvecklingsledare vid Förvaltningen för Vård & Omsorg på Kungsbacka kommun och projektansvarig för utbildningssatsningen.
Vad är målsättningen med er utbildningssatsning?
– Vår målsättning är att erbjuda en kvalitativ utbildning i digital form för att på så sätt göra introduktionen smidigare för både nyanställda och ansvariga enhetschefer. Som arbetsgivare sparar vi in både tid och pengar när vi inte behöver avsätta lika många internutbildare och lokaler för att genomföra utbildningen.
När startar utbildningen och hur länge pågår den?
– Vi kommer att starta upp den i mitten av maj 2017 och den kommer att finnas tillgänglig under många år framöver med kontinuerliga uppdateringar.
Vilka grupper vänder sig utbildningen till?
– De medarbetare som kommer att erbjudas utbildningen är nyanställda timvikarier inom både vår egen förvaltning men också hos privata utförare och förvaltningen för Individ och omsorg. Totalt handlar det om cirka 400-700 personer.
Hur kommer utbildningen rent praktiskt att genomföras?
– Som nyanställd går man utbildningen på betald arbetstid, vilken tid som passar bäst på dygnet och på vilken plats som helst i världen. Vill man komma in till sin arbetsplats för att göra utbildningen går det också bra. Vi försöker fungera smart i en alltmer digitaliserad verklighet där flexibilitet i både tid och rum är viktigt. Vi vet också att våra blivande medarbetare är olika och lär sig olika fort – därför blir möjligheten att titta igenom utbildningen flera gånger under sin anställning en välkommen förändring.
Varför valde ni att samarbeta med just TicTac?
– Vi hade hört positiva omdömen om företaget redan innan vi började ta in anbud. TicTac erbjöd en utbildning till rätt kostnad och med rätt stöd i det fortsatta arbetet. Vi har under genomförandet upplevt att företaget har god kunskap om hur man producerar webbutbildningar och ett mycket kundorienterat arbetssätt vilket har varit en trygghet för oss.
Kungsbacka kommun kommer att använda sig av TicTacs E-learning Made Easy i sin utbildningssatsning. E-learning Made Easy är ett effektivt och flexibelt verktyg för att framgångsrikt genomföra digitalt lärande inom organisationen.
– Vi på TicTac är jätteglada och stolta över att få vara med på Kungsbacka kommuns resa inom det digitala lärandet. Det ska bli spännande att vara med som stöd och support i deras kommande arbete kring att ta fram egna produktioner. Vi hoppas på ett fortsatt givande samarbete, säger Lisa Tagestam, projektledare på Tictac Interactive.
Vill du veta mer? Kontakta Lisa Tagestam, projektledare på TicTac Interactive.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.