Juridiskt meddelande

TicTac Learn AB
Dockplatsen 1,
211 19, Malmö
Sverige

Telefonnummer: +46 40 631 88 30
E-post: [email protected]
Webbplats: www.tictacinteractive.com

Organisationsnummer: 556567-7266
Momsregistreringsnummer: SE556567726601

Auktoriserad representant för bolaget: Carolina Faxe, VD

Myndigheter

TicTac Learn AB är ett bolag som är registrerat enligt svensk lagstiftning. För ytterligare information hänvisas till Bolagsverket. För GDPR-relaterade frågor, vänligen kontakta [email protected] direkt eller till Integritetsmyndigheten.

Bolagsverket

SE-851 81 Sundsvall,
Sweden.
www.bolagsverket.se/en

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114
SE-104 20 Stockholm
Sweden
www.imy.se/en/about-us/contact-us/

JURIDISKA INSTRUKTIONER

Innehåll på denna webbplats

Den information som finns tillgänglig på denna webbplats har producerats av TicTac med största möjliga noggrannhet. Den kontrolleras och uppdateras kontinuerligt. TicTac kan dock inte ta något ansvar för innehållet ständigt är tillgängligt eller att den är korrekt, aktuellt och fullständigt. TicTac går inte heller i god för att innehållet i detta internet-erbjudande är lämpligt för användaren och dennes ändamål. All bindande information, råd, rekommendation eller förklaring från TicTac är endast förbehållen för individuell kommunikation.

Dataskydd

TicTac tar dataskydd på mycket stort allvar. TicTac iakttar alltid största försiktighet vid behandling av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i TicTacs Externa integritetspolicy och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. TicTac är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part. För ytterligare information, se TicTacs Externa integritetspolicy och Technical and Organizational Measures.

Externa länkar

Vi ber dig observera att vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor som hanteras av tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och TicTac är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för dessa hemsidor innan några personuppgifter skickas till dem.

Immateriella rättigheter

© Copyright 2021, TICTAC LEARN AB, SWEDEN

Alla rättigheter förbehållna. Innehållet på denna webbplats är föremål för upphovsrättsskydd och andra äganderätter. Detta gäller särskilt texter, bilder, grafik, ljud- eller videofiler och deras arrangemang på webbplatsen. Om inget annat anges skyddas alla varumärken på TicTacs webbplatser av varumärkesrätt.

Användningen av material från denna webbplats kräver uttryckligt skriftligt förhandsgodkännande från TICTAC LEARN AB.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.