Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet


Informationssäkerhet i din organisation börjar med kunskap. För att garantera hög säkerhet krävs utbildning och riskmedvetenhet. Tictac har tagit fram både enkla och avancerade utbildningar om informationssäkerhet. Vi kan också tillhandahålla en skräddarsydd lösning som är särskilt anpassad för era förhållanden.

Så stoppar ni riskerna


Oavsett om det gäller e-post, skadlig kod, lösenordshantering eller användning av gemensamma lagringsytor så har Tictac lösningar som ger tydliga riktlinjer på ett enkelt och effektivt sätt. Att nå ut till så många medarbetare som möjligt innebär en stor minskning av risken för oavsiktliga brister inom informationshantering.

Så stoppar ni riskerna


Oavsett om det gäller e-post, skadlig kod, lösenordshantering eller användning av gemensamma lagringsytor så har Tictac lösningar som ger tydliga riktlinjer på ett enkelt och effektivt sätt. Att nå ut till så många medarbetare som möjligt innebär en stor minskning av risken för oavsiktliga brister inom informationshantering.

Säkerhet för alla


Genom att spåra användning kan ni säkerställa att alla medarbetare vet vad som gäller. Alla våra lösningar är standardiserade och ger er möjlighet att lägga till ämnen som är unika för er verksamhet. Ni väljer själva vad ni vill ta upp och om ni vill ändra eller anpassa till lokala rutiner.

Säkerhet för alla


Genom att spåra användning kan ni säkerställa att alla medarbetare vet vad som gäller. Alla våra lösningar är standardiserade och ger er möjlighet att lägga till ämnen som är unika för er verksamhet. Ni väljer själva vad ni vill ta upp och om ni vill ändra eller anpassa till lokala rutiner.

Uppföljning


Vi kan erbjuda fullständig överblickbarhet och spårbarhet via en digital lärplattform. Självklart är utbildningen responsiv och mobilanpassad och den kan enkelt förvaltas av er med hjälp av standardiserade verktyg.

Uppföljning


Vi kan erbjuda fullständig överblickbarhet och spårbarhet via en digital lärplattform. Självklart är utbildningen responsiv och mobilanpassad och den kan enkelt förvaltas av er med hjälp av standardiserade verktyg.