”Helsingborgs stad vill vara en attraktiv arbetsgivare med möjligheter till individuell utveckling”

5 maj, 2020 in Intervjuer, Nyheter

Helsingborgs stad är en av landets främsta IT-kommuner och genomför i år en storsatsning på digitala utbildningar för sina cirka 11 700 medarbetare med hjälp av en stadsgemensam lärportal med fokus på livslångt lärande. Staden kommer att använda sig av TicTacs digitala lösning Docebo.

Målet med den nya gemensamma lärplattformen är att öka möjligheterna till kompetensutvecklingen hos samtliga medarbetare inom Helsingborgs stad genom att förflytta delar av den traditionella klassrumsundervisningen till modern e-learning. Ambitionen är att öka tillgängligheten och möta nya talanger som kommer från en digital vardag.

Helsingborgs kommun har cirka 11 700 medarbetare inom ett stort antal olika yrken.

Satsningen är den del av framtidsstrategin Vision Helsingborg 2035, som innebär att Helsingborg år 2035 ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserande staden för människor och företag.

Alenka Cernec är projektledare för satsningen som ska göra Helsingborgs stad till en mer lärande organisation och därmed bidra till att nå framtidsvisionen år 2035.

Varför genomför ni denna storsatsning på digital lärande?

– Helsingborgs stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, där möjligheter till individuell utveckling ges. Samhället är på väg att förändras kraftigt och kommunal sektor har stora utmaningar att möta de behov och tjänster som förväntas med befintliga medel.

En stor omställning när det gäller behovet kommer att ske kommande decenniet, delvis drivet av digitalisering och automatisering, där livslångt lärande är en nödvändig ingrediens.

Alla medarbetare måste se kompetensutveckling som ett naturligt inslag I sitt dagliga arbete och vara beredda på att förändra sitt arbetsinnehåll I nya processer och nytt innehåll.

Vilka är de största fördelarna med att använda digitalt lärande i organisationen – både för medarbetarna och er som arbetsgivare?

– Den som jobbar inom Helsingborgs stad ska ha möjlighet att utveckla sig. Målet med den gemensamma lärplattformen är att den ska vara en väg in till samtliga utbildningar, såväl digitala som klassrumsledda. Staden ska erbjuda ett arbetssätt och systemstöd som gör det pedagogiskt, enkelt, roligt, verksamhetsstödjande och tydligt för alla medarbetare att ta del av.

Det ska vara enkelt för våra medarbetare att hitta och anmäla sig till utbildningar och ha koll på sin egen utveckling. För den som är utbildningsadministratör ska det vara enkelt att skapa, administrera och följa upp utbildningar.

För en chef ska det vara enkelt att ha koll på kompetensutvecklingen inom verksamheten och lätt att motivera medarbetare till verksamhetsnärande lärande.

När startar den stadsgemensamma lärportalen och vilka kan delta i utbildningarna?

– Vi planerar för en lansering i augusti/september. Lärportalen kommer att vända sig till samtliga medarbetare i Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad kommer att använda sig av TicTacs digitala lösning Docebo. Docebo är en helhetslösning för skräddarsytt lärande. Via plattformen är det bl.a. möjligt att samla samtliga utbildningar i ett användarvänligt LMS, skapa personifierade utbildningsflöden med hjälp av AI och kunskapsutbyten mellan användarna på ett enkelt och effektivt sätt.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.