Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.


Med GO!MICRO är ni igång med E-Learning på två veckor. Enklaste vägen till att digitalisera er kunskapsöverföring.

BOKA DEMO
Snabbt
Efter att vi anpassat plattformen efter ert varumärke är ni klara att köra igång. En molntjänst för digitalt lärande där inga installationer och ytterligare mjukvara krävs.
Enkelt
Använd befintligt utbildningsmaterial och distribuera via GO!MICRO. Skapa digital kraft i ert befintliga material.
Responsivt
GO!MICRO är responsivt och fungerar på både mobiltelefon och dator.
UX
GO!MICRO är utvecklat så att både administratör och slutanvädare enkelt och snabbt kan navigera i och använda plattformen.
Mätbarhet
Med GO!MICRO är det enkelt att mäta anvärdarnas kunskap.

”Med GO!MICRO säkerställer vi att alla har tagit del av information”

Rose-Marie Fredriksson
Woulgan

Enkelt med kraftfullt


Systemet är intiutivt för slutanvändaen och enkelt för administratören. Under enkelheten gömmer sig en flexibel och skalbar struktur. Allt kan anpassas utifrån er organisationsstruktur där ni tilldelar rättigheter, kurser och statistik utifrån era behov – från ett mindre företag till en stor och komplex organisation.


Martin Koch

Fungerar med alla typer av media

Dokument

PDF, PowerPoint, Word...

Video

MP4, Youtube, Vimeo...

Ljud

MP3, Soundcloud...

Bild

JPEG, PNG...

Text

Fritt inskriven text

Quiz


Med vårt inbyggda quiz-verktyg så skapar ni snabbt och enkelt kunskapstester och certifieringar med varierade frågetyper. Ni får sedan full spårbarhet och uppföljning på vad varje enskild användare svarat.