Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

Grundutbildning i GDPR


Den 25 maj 2018 trädde den nya lagstiftningen för informationssäkerhet, GDPR, i kraft. Vi har en utbildningslösning för vanliga anställda som är nästan redas att användas direkt. För er som behöver fördjupad kunskap eller mer ämnesspecifik utbildning kan vi bistå er med en helt skräddarsydd upplevelse. Kontakta oss för att få veta hur du snabbt kan komma igång!

Nya rutiner och regler


Lagen är samma för alla, men varje företag måste skapa sina egna rutiner och regler för att säkerställa att man följer den rätt. Grundkursen i GDPR inriktar sig på hur ni arbetar framöver och hur just ni anpassar er så att ni snabbt får nya processer på plats. Utbildningen tar upp vilka som påverkas och har särskild information för den personalansvarige. Kursen bygger på best practise från en stor mängd företag och organisationer.

Nya rutiner och regler


Lagen är samma för alla, men varje företag måste skapa sina egna rutiner och regler för att säkerställa att man följer den rätt. Grundkursen i GDPR inriktar sig på hur ni arbetar framöver och hur just ni anpassar er så att ni snabbt får nya processer på plats. Utbildningen tar upp vilka som påverkas och har särskild information för den personalansvarige. Kursen bygger på best practise från en stor mängd företag och organisationer.

Erfarenhet och flexibilitet


Vi har lång erfarenhet av både skräddarsydda och snabba lösningar. Oavsett hur ni vill utbilda så använder vi beprövad teknik och pedagogik för att nå önskat resultat. Vi utgår från en flexibel och genomarbetad process för att hitta rätt lösning utifrån era behov.

Erfarenhet och flexibilitet


Vi har lång erfarenhet av både skräddarsydda och snabba lösningar. Oavsett hur ni vill utbilda så använder vi beprövad teknik och pedagogik för att nå önskat resultat. Vi utgår från en flexibel och genomarbetad process för att hitta rätt lösning utifrån era behov.

Enkelt att följa upp


En av de stora styrkorna med att ha en digital GDPR-kurs är den noggranna uppföljningen och spårbarheten. Ni har alltid överblick över vem som gått utbildningen och hur det går får dem. Naturligtvis fungerar GDPR-utbildningen lika bra mobilt som på dator, och kan enkelt förvaltas av er då vi använder oss v branschstandarder för implementering.

Enkelt att följa upp


En av de stora styrkorna med att ha en digital GDPR-kurs är den noggranna uppföljningen och spårbarheten. Ni har alltid överblick över vem som gått utbildningen och hur det går får dem. Naturligtvis fungerar GDPR-utbildningen lika bra mobilt som på dator, och kan enkelt förvaltas av er då vi använder oss v branschstandarder för implementering.