Fem tips som höjer alla e-utbildningar

27 mars, 2015 in E-learning

Vi på Tictac gillar att andra gör sin egen e-learning. Och vi gillar att dela med oss! Därför har vi satt ihop en snabbguide med våra egna mest effektiva tips för att göra roligare, fräschare och modernare e-learning. Öppna sinnena och fundera – har du provat de här förbättringarna?
 

1. Fram med saxen!

Det absolut vanligaste klagomålet vi får från slutanvändare (de som faktiskt ska gå själva kurserna) är att kurserna är alldeles för långa.  20-25 minuter är absoluta maximum, och du kan räkna med att användaren klarar av 110-130 ord per minut. Skärskåda alla delar av din utbildning och tänk efter vad de egentligen bidrar med. Ibland har man helt enkelt ett stort ämne att täcka. Då kan du istället dela upp utbildningen i flera delar, eller moduler, för att använda e-learning-jargong.
 

2. Aktivera användaren!

Det här tipset är oerhört effektivt. Om du har en utbildning som i princip är en Powerpoint med en speaker som läser en lång text högt är frestelsen väldigt stor för användaren att börja jobba med något annat medan man har utbildningen malande på i bakgrunden. Undvik detta genom att fylla utbildningen med aktiviteter. Det behövs inte avancerade interaktiva övningar – bara tänkvärda frågor och uppgifter som är relevanta för användarens arbetssituation.
 

3. Tänk på utseendet!

Ibland känns det som om innehållet i kursen är så viktigt att utseendet blir sekundärt. Men alla bra lärare vet att man blir bedömd lika mycket för hur man ser ut och pratar som för vad man säger. Även om du inte är designer har vi goda nyheter: det finns alltid möjlighet till förbättring av det visuella intrycket. En bra start är att fundera över varumärket. Ta hjälp av de resurser som finns i din organisation för att vårda varumärket. Använd och anpassa färdiga mallar. Arbeta med bilder som är högupplösta i original. Och om du är designer – vad sitter du och läser det här för? Sätt igång och jobba! 🙂
 

4. Rädda relevansen!

Det är ofta lätt att man bygger utbildningar runt den info som är enkel att få fram istället för att sätta sig i användarens skor och fundera över vad som är nyttigt och relevant. Ni som har sett en sida med ”Vår organisations historia de senaste 100 åren” vet vad jag pratar om. Kom ihåg att den bästa pedagogiken bygger på att användaren kan och vill använda kunskapen så fort som möjligt. Vi vill gärna citera en av våra kloka kunder som uttryckte det så här: ”Tänk efter nu: har vi med den här informationen för att den hjälper folk eller för att vi är rädda för att vi missat något?”
 

5. Vässa språket!

När man arbetar med utbildningar på arbetsplatsen tar man nästan alltid hjälp av experter, och det leder ofta till att språket färgas av uttryck och tonfall som inte används av målgruppen som ska gå utbildningen. Om tonen blir alltför akademisk, eller meningsbyggnaden för invecklad, kan användaren få intrycket att de hamnat i fel utbildning. Kom ihåg att utbildningen sällan är till för att skapa nya experter och att språket ska hjälpa användaren – inte höja experternas självkänsla!
 
Naturligtvis finns det många fler saker man kan tänka på. Vi får dagligen frågor om vilket LMS man ska använda, innehållsstrategier, pedagogisk ansats, blended learning, gamification, m-learning och så vidare. Men: det fina med den här listan är att den gäller alla projekt vi sett, hos alla kunder. det här är en början som alla utbildningar kan ha nytta av redan idag. Lycka till!

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.