Fem tips om microlearning från San Diego

11 maj, 2018 in Nyheter

Den andra dagen på ATD i San Diego började med en best practise-session om gamification. En spännande session där konkreta tips och exempel blandades med djupdykningar i spelmekanik. Synen på gamification är rätt olika från land till land, och mina bordsgrannar från holland, japan och mellanöstern hade vitt skilda erfarenheter av att införa spel i utbildningar. Det kan vara allt från traditionella frågesporter till escape rooms till den här utbildningen om litteratur: Fantastic places, unhuman humans.
Jag hörde också på när skaparna av ”The learning innovation podcast” berättade om hur de använt podcasting som utbildningsform. Podcasting är ett intressant medium för lärande och mycket stort som fenomen i USA. – 38% av amerikaner i åldrarna 34-55 lyssnar på podcasts varje månad! Fördelarna är att en intern podcast går fort att producera och kan bryta silos och belysa hela organisationen – lite som ett nyhetsbrev i ljudform. Kolla in deras egen podcast här.
 
Mikrolärande var det ”hetaste” ämnet på mässans andra dag. Det var långt fler deltagare vid paneldiskussionen om microlearning än vid någon annan session jag var på, och under paneldiskussionens gång ställdes det över 100 frågor till deltagarna via en mobilapp. Här är det viktigaste tipsen i sammandrag:
 

  1. Längd. Det finns ingen ”rätt storlek” på mikrolärande. Man kan inte säga att mikrolärande definieras av ett visst antal minuter per modul. Det är helt beroende av mottagarens förutsättningar.
  2. Försök inte ta en ”makro”-utbildning och dela upp i små delar. Det är bättre att gå tillbaka till de enskilda målen med utbildningen och bygga därifrån.
  3. Förbered. Mikrolärande kan misslyckas om man inte förbereder deltagarna på vad som ska hända – om de tror att de ska få ”vanlig” utbildning kan det bli en kulturkrock.
  4. Små mål. Försök inte att göra utbildningsdelarna små – Gör läromålen små! Om målen är små blir utbildningen också det. Genom att strikt avgränsa ämnet blir utbildningen rätt storlek.
  5. Komplext men fokuserat. Mikrolärande kan användas till att lära ut komplexa färdigheter! Det är en myt att det bara kan användas till enkla ämnen. Däremot kan det inte användas till diffusa eller mångsidiga ämnen – mikrolärande bör fokusera på ett ämne och repetera det för att lärandet ska fungera.

 
Sammanfattningsvis kan man säga att panelen var enig i en fråga: Avgränsa, avgränsa, avgränsa! Mikrolärande kräver att man skärper sitt fokus och tar en sak i taget.
 
Mer info från panelen om mikrolärande hittar ni här:
 
 
 

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.