Edtech

Vad är Edtech?

EdTech står för Educational Technology och är ett samlingsbegrepp för branschen som jobbar med digitala utbildningsplattformar och utbildningsteknologi. Egentligen all teknologi som främjar lärande och utbildning. EdTech är en av de snabbast växande branscherna i världen.

Varför är det viktigt?

Man skulle kunna säga att utgångspunkten för EdTech är ett livslångt lärande. Samhället ansvarar för grundutbildningen för individen som senare har möjlighet att vidareutbilda sig via utbildningsinstitutioner eller genom sin arbetsplats. Med hjälp av ny teknologi så höjs kvalitén och effekten av utbildning i alla dessa led.

Framtidens bransch

Det kommer ske en automatisering av hur vi lär oss där individanpassning är nyckeln för att individer ska lära sig så effektivt som möjligt. Framtidsscenariot är att individen kommer få tillgång till en anpassad inlärning med hjälp av teknik.

Möjligheter för organisationer och företag

Alla bolag och organisationer måste ständigt förändras och utvecklas för att överleva – med EdTech säkerställs att alla individer i ett bolag eller en organisation har rätt kunskap som driver organisationen framåt.

TicTac är stolt huvudsponsor av EdTech Sweden

EdTech Sweden är ett initiativ som verkar för att Norden ska säkra en global tätposition inom EdTech – en av världens snabbast växande branscher. Här delas best practice och nya digitala lösningar som främjar lärande.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.