Digitalt lärande i fyra pelare. 

17 augusti, 2023 in E-learning

Det här är den första: 

Tänk på följande innan du fördjupar dig i de fyra pelarna: Alla överväganden och processer ska fokusera på deltagarna. Alla våra ansträngningar görs för deras skull. Om vi inte når dem med vårt innehåll är allt vårt arbete förgäves. 

Steg 1: Formulera en strategi 

Digitalt lärande bygger i huvudsak på fyra pelare: rollerna, processerna, den didaktiska metoden och den teknik som används. 

Fundamentet som de fyra pelarna vilar på är företagets strategi för digitalt lärande. Strategin vägleder, tar ut riktningen och skapar ett ramverk. Tydliga mål definieras på basis av strategin. 

Vid formuleringen av en framgångsrik strategi ska utbildningsavdelningen ställa följande frågor: 

Den första av de fyra pelarna: Rollerna 

En tydlig fördelning av roller och arbetsuppgifter bidrar till bättre måluppfyllnad i alla projekt. Digitalt lärande är inget undantag. Om du söker i olika källor hittar du en mängd olika roller som är relevanta för (den digitala) lärandeprocessen. Här finns människor som är specialiserade på olika ämnesområden, didaktik, instruktionsdesign, utbildning, grafik, programmering, utveckling, e-learning-utveckling, kursutformning, mediadidaktik liksom ämnesexperter (SME), kunder, kursdeltagare, onlinehandledare och uppdragsgivare för att bara nämna några. 

Vi anser att rollfördelningen kan reduceras till följande sex roller: 

1. Kund 

Kunderna är personer som är medvetna om utbildningsbehoven. De kan finnas på många olika befattningar i företaget. Ibland kan det t.ex. handla om en avdelning som vill dela innehåll med kollegor från andra områden. Andra gånger kan det vara personal från HR-avdelningen som integrerat utbildningsinnehåll i sin strategi. I en del fall är det deltagarna själva som har gett uttryck för sitt utbildningsbehov och efterfrågat innehållet. 

2. Ämnesexpert (SME) 

Ämnesexperter har den sakkunskap som krävs för att skapa innehåll. De här personerna är nästan allvetande i termer av utbildningsinnehållet. Det betyder att de spelar en viktig roll för att ta fram bra innehåll för digitalt lärande. 

3. Instruktionsdesigner 

I vårt arbete med olika företag stöter vi väldigt ofta på termen instruktionsdesign. Och minst lika ofta har de personer som vi samarbetar med en egen definition av denna term. En del avser den person som skapar innehållet, t.ex. digitalt med ett författarverktyg. Andra använder termen synonymt med didaktik inom ramen för de utbildningsmål som formuleras. 

De olika definitionerna är inte helt missvisande. Alla dessa beskrivningar är korrekta och visar att instruktionsdesign är ett mångfacetterat begrepp. Arbetsuppgifter som hör till denna roll är t.ex. att samordna och utveckla projektet hela vägen från målgruppsanalys till färdig produkt. Arbetsuppgifterna varierar från företag till företag och kan även delas upp och utföras av flera personer. 

4. Producent 

När utbildningsmålen har formulerats och innehållet har samlats ihop samt reducerats och sammanställts på ett meningsfullt sätt kan arbetet med implementeringen börja. Programmerarna arbetar huvudsakligen med ett författarverktyg och vet hur idéerna från instruktionsdesignen ska genomföras. 

De använder medier, interaktiva funktioner och innehåll på ett väl avvägt sätt för att skapa en fantastisk lärandeupplevelse. 

5. Grafiska designer 

Faktorer som läsbarhet, visuell enkelhet och sammanhållen design spelar en mycket viktig roll. Grafisk design är viktigt för framgångsrik e-learning. 

6. … och så deltagarna 

De hamnar i slutet av vår lista, men här gäller ”sist men inte minst”. Eller med andra ord – det här är den viktigaste rollen. Utan dem skulle de övriga rollerna vara helt överflödiga. I den gemensamma utvecklingsfasen handlar allt om deltagarna: Vem är det som ska ta del av utbildningsinnehållet? Vilken erfarenhet av digitalt lärande har deltagarna sedan tidigare? Vilka befattningar har de i företaget? Vilka delar av ämnesområdet är relevanta för dem, och vilka är irrelevanta? Vilka aspekter av innehållet känner de redan till, och vilka är nya för dem? 

Allt handlar om att skapa en lärandeupplevelse för dem. Men ofta tar man inte tillräckligt mycket hänsyn till deltagarna när innehållet skapas. 

Vill du veta mer om de andra tre pelarna – processerna, den didaktiska metoden och tekniken? Fortsätt följa vårt nyhetsbrev. 

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.