Digitalisera Policys & Code of Conduct med GO!

9 januari, 2018 in E-learning, Nyheter

Med TicTacs plattform GO! kan organisationer och företag enkelt distribuera kunskapsinnehåll och få kvitto på att alla tagit emot och förstått. Code of conduct och uppförandekoder är inte bara ett papper man skriver på – det är värderingar man ska stå bakom och policys man måste följa. Att vårda och skydda sitt varumärke och sina medarbetare handlar inte bara om ATT man följer riktlinjer utan också om HUR man gör det.
 
Idag går allt snabbare och personalomsättning och den geografiska spridningen ökar. På TicTac märker vi en allt större efterfrågan på tjänster som stöttar medarbetare, partners och återförsäljare i ett sammanhållet värdegrundsarbete. Detta sker löpande genom att vi portionerar ut anpassat innehåll i mindre bitar till olika målgrupper. Med vår digitala plattform GO!Values stöttar vi idag företag och organisationer långsiktigt i deras dagliga verksamhet.
 
3 anledningar till varför ni bör digitalisera ert värdegrundsarbete:

  1. Mätbarhet, det är viktigt att ha kvittens på att varje anställd har genomgått Code of conduct och utbildningarna om er värdegrund.
  2. Tillgänglighet, gör det enkelt för era anställda att ta del av Code of Conduct i både mobil och dator oavsett vilken tid på dygnet.
  3. Hastighet, genom att digitalisera Code of conduct kan ni snabbt och enkelt säkerställa att alla har tagit del av materialet. Med GO!Values kan ni till och med SMS:a ut information och få statistik på vilka som har tagit till sig och förstått materialet.

 
Boka Demo av GO!Values och se hur ni kan digitalisera ert värdegrundsarbete:
Inga fält hittades.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.