Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

Code of conduct

Code of conduct


Att prata om värderingar är stort. Men att verkligen omsätta dem i handling är större. Tictac har lång erfarenhet av att skapa utbildningar om uppförandekod. Vi erbjuder allt från enkla lösningar som står klara inom ett par veckor till helt skräddarsydda lösningar. Er utbildningslösning skapar ett ramverk som visar vilka riktlinjer som finns och visar för varje individ hur värdegrund och attityder tillämpas i verkligheten.

Era värderingar


Alla Code of Conduct-utbildningar utgår från organisationens värderingar, attityder och etiska regler. Det kan handla om hur vi vill behandla varandra på arbetsplatsen, liksom hur vi ser på kontakten med partners, kunder och omvärlden i stort.

Era värderingar


Alla Code of Conduct-utbildningar utgår från organisationens värderingar, attityder och etiska regler. Det kan handla om hur vi vill behandla varandra på arbetsplatsen, liksom hur vi ser på kontakten med partners, kunder och omvärlden i stort.

I verkligheten


Utifrån grunderna förklaras sedan riktlinjer och regler som naturliga konsekvenser av er värdegrund. Genom frågor, scenarier och övningar demonstrerar deltagaren att hen förstått och kan följa uppförandekoden i verkligheten. Vi kan hjälpa er att formulera övningar kring allt från mutor till kontakt med media samt hur sociala medier ska hanteras.

I verkligheten


Utifrån grunderna förklaras sedan riktlinjer och regler som naturliga konsekvenser av er värdegrund. Genom frågor, scenarier och övningar demonstrerar deltagaren att hen förstått och kan följa uppförandekoden i verkligheten. Vi kan hjälpa er att formulera övningar kring allt från mutor till kontakt med media samt hur sociala medier ska hanteras.

Uppföljning


Dessutom kan vi erbjuda fullständig överblickbarhet och spårbarhet via en digital lärplattform. Självklart är utbildningen responsiv och mobilanpassad och den kan enkelt förvaltas av er med hjälp av standardiserade verktyg.

Uppföljning


Dessutom kan vi erbjuda fullständig överblickbarhet och spårbarhet via en digital lärplattform. Självklart är utbildningen responsiv och mobilanpassad och den kan enkelt förvaltas av er med hjälp av standardiserade verktyg.