Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

Finans

Finans


I finansbranschen finns lagkrav på certifiering och regelbundet uppdaterad kunskap för att kunna bedriva verksamhet. Det är viktigt att ha en effektiv process på plats för att hantera kompetensförsörjning och för att uppfylla gällande regler.

Erfarenhet


Med ett flertal försäkringsbolag och banker som partners har vi genom åren byggt upp en gedigen erfarenhet av vilka kunskapslösningar som bör implementeras för just denna typen av verksamhet.

Erfarenhet


Med ett flertal försäkringsbolag och banker som partners har vi genom åren byggt upp en gedigen erfarenhet av vilka kunskapslösningar som bör implementeras för just denna typen av verksamhet.

Lösningar


Vi har beprövade lösningar för snabba certifieringar inom regelverk och licensiering. Med vår enkla och användarvänliga plattform kan ni lansera kunskapslösningar inom säkerhet och sekretess men även mer omfattande utbildningar inom penningtvätt och interna system.

Lösningar


Vi har beprövade lösningar för snabba certifieringar inom regelverk och licensiering. Med vår enkla och användarvänliga plattform kan ni lansera kunskapslösningar inom säkerhet och sekretess men även mer omfattande utbildningar inom penningtvätt och interna system.

Expertis


Vill ni ha hjälp att paketera och förankra kunskap inom organisationen så har vi all kompetens som behövs. Vi anpassar paketeringen av er kunskap baserat på era ändamål och er delaktighet i processen. Om ni har flera personal- och lärsystem kan vi hjälpa er att koppla ihop dem via API.

Expertis


Vill ni ha hjälp att paketera och förankra kunskap inom organisationen så har vi all kompetens som behövs. Vi anpassar paketeringen av er kunskap baserat på era ändamål och er delaktighet i processen. Om ni har flera personal- och lärsystem kan vi hjälpa er att koppla ihop dem via API.