Boka tid för demo

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.

AI och lärande

AI för lärande organisationer


Idag står vi inför ett nytt genombrott för lärande i organisationer och företag. Artificiell intelligens innebär nya möjligheter för att automatiskt skapa personaliserade utbildningsprogram till tusentals anställda. Samtidigt försvinner tidskrävande och enformiga sysslor för administratörer.

Automatisk analys och taggning


Idag möts vi av mer digital information än någonsin. Hur ska vi kunna sålla fram vad som är viktigt för oss? AI-plattformar kan analysera digitala resurser och fastställa vilka nyckelord eller ”taggar” som är viktiga för filmer, texter eller utbildningar. Inget tidskrävande manuellt arbete, och plattformen kan skalas upp till att hantera mycket stora mängder information.

Automatisk analys och taggning


Idag möts vi av mer digital information än någonsin. Hur ska vi kunna sålla fram vad som är viktigt för oss? AI-plattformar kan analysera digitala resurser och fastställa vilka nyckelord eller ”taggar” som är viktiga för filmer, texter eller utbildningar. Inget tidskrävande manuellt arbete, och plattformen kan skalas upp till att hantera mycket stora mängder information.

Djup och intelligent sökning


Med AI kan användare söka efter svar och finna dem oavsett var de finns. Många organisationer har till exempel filmer som innehåller viktig information, men hur lätt är det att hitta den om man bara kan söka efter namnet på filmen? En AI-plattform kan söka igenom hela filmen och gör allt innehåll sökbart.

Djup och intelligent sökning


Med AI kan användare söka efter svar och finna dem oavsett var de finns. Många organisationer har till exempel filmer som innehåller viktig information, men hur lätt är det att hitta den om man bara kan söka efter namnet på filmen? En AI-plattform kan söka igenom hela filmen och gör allt innehåll sökbart.

Smart och träffsäker distribution


Plattformens AI förhöjer det sociala och engagerande lärandet genom att automatiskt lära sig vilka användare som är intresserade av vilka ämnen. När en ny informationsbit läggs till analyseras den och systemet föreslår en lista på de användare som visat intresse för detta ämne tidigare. Resultatet är att informationen når de personer som värdesätter den mest!

Smart och träffsäker distribution


Plattformens AI förhöjer det sociala och engagerande lärandet genom att automatiskt lära sig vilka användare som är intresserade av vilka ämnen. När en ny informationsbit läggs till analyseras den och systemet föreslår en lista på de användare som visat intresse för detta ämne tidigare. Resultatet är att informationen når de personer som värdesätter den mest!

Nya verktyg för analys och utvärdering


För administratörer innebär AI inte bara mindre rutinarbete. Det ger också bättre verktyg för analys och utvärdering.

Med AI blir det lättare att identifiera behov och enklare att hitta rätt kompetens inne i organisationen.

Nya verktyg för analys och utvärdering


För administratörer innebär AI inte bara mindre rutinarbete. Det ger också bättre verktyg för analys och utvärdering.

Med AI blir det lättare att identifiera behov och enklare att hitta rätt kompetens inne i organisationen.