7 vägar till bättre blended learning

19 maj, 2015 in E-learning

Varför ska man använda blended learning? Vi på Tictac ser ingen skillnad i värde mellan att utbilda online eller offline. Det är olika metoder med olika styrkor.  Vissa typer av kunskap fungerar bäst i verkligheten, andra blir roligare på nätet. Istället för att välja endera alternativet, varför inte utnyttja styrkan i båda? Här är våra bästa tips för dig som vill integrera blended learning i din organisation:
 

1. Att lära är att resa!

Blended learning brukar vara en serie aktiviteter, några på nätet och några i klassrum. För dig som är ansvarig är det kanske självklart att de här aktiviteterna är en ”kunskapsresa” med en början och ett slut. Känner deltagarna likadant? Finns det någonstans där de kan överblicka ”resan”  Här kan du lyfta upplevelsen genom att ge dem en tydlig ”karta”. Bonus om ditt LMS är en ”live”-uppdatering av hur långt de rest!

2. Flip the classroom

En trend som är stark inom traditionell utbildning  just nu kallas ”flip the classroom.” Tanken är att man istället för att passivt lyssna i klassrummet och göra läxor själv, gör tvärtom. Varför inte lyssna på föreläsningar ensam framför datorn och utnyttja tillfällen i klassrum/konferensrum till max? Det här innebär att man aldrig sitter tyst vid fysiska möten utan löser problem tillsammans. Bonus om man presenterar problemen på nätet före det fysiska mötet.
 

3. Bestäm en strategi för spårning och certifiering

På nätet är det enkelt att spåra och certifiera användare – men hur gör man i klassrummet? Om du deltagit eller inte – gör det någon skillnad?  Hur bedöms det?  Här kan du utnyttja den digitala världen. Låt användaren avrapportera sina upplevelser efter workshopen i en e-learningmodul eller enkät!
 

4. Peka framåt – löften och uppföljning

Det är viktigt att alla delar i en blended learning-kurs är i samklang. Det som sägs online ska följas upp offline. Det som lovas i klassrummet ska också hållas på nätet. Det får inte bli så att kursen verkar ha två olika avsändare beroende på var man är.
 

5. Externa mål – släpp sargen och kom ut i verkligheten

Mål är förankra kursen i deltagarens verklighet. Ge dem konkreta mål och övningar som de ska göra på sin arbetsplats.
 

6. Praktisk relevans – var användarens coach

Det kan lätt kännas desorienterande att hoppa mellan olika aktiviteter utspridda över tid. En bra ”coach”-mentalitet hjälper dig att hjälpa användaren hålla fokus. Vad är viktigt just nu för att nå det övergripande målet? Hur relaterar det till användarens vardag och praktiska ansvarsområden?
 

7. Använd människorna!

En av de stora styrkorna med både modern e-learning och blended learning är just kontakten med andra människor. Använd detta! I klassrummet kan deltagare göra uppgifter tillsammans och i sociala medier som bloggar eller Twitter kan de utbyta idéer och hålla kunskapen levande längre!

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.