5 skäl att göra modulär e-learning!

14 april, 2015 in E-learning

På Tictac Interactive tror vi på att dela med oss av våra kunskaper. Här har vi satt ihop en kort guide till varför moduler är en utbildares bästa vän. Hoppa till sammanfattningen längst ner om du har ont om tid!

Vad menar ni med modulärt?

Som Tictac ser det är moduler det naturliga sättet att dela upp en e-learningkurs i hanterliga avsnitt. Om man jämför med en klassrumsbaserad kurs så är modulerna motsvarigheten till kurstillfällen. I en utbildning om säkerhet skulle en modul kunna handla om IT-säkerhet, en annan om brandsäkerhet – och så vidare.

Varför ska man arbeta med moduler?

Moduler är superbra därför att:

  1. Man kan visualisera helheten.

En utbildning är en resa! Och då vill man gärna ha en ”karta” som ger en bra överblick.

  1. Det blir en bättre upplevelse för användaren.

Precis som en riktig resa måste man pausa ibland. En resa där man ständigt stressar framåt och aldrig hinner stanna upp är inte en upplevelse man eftersträvar, och för en utbildning är det helt fatalt. Om användaren kan gå en modul idag och vänta med nästa till ett senare tillfälle, blir det tid för eftertanke.

  1. Man lär sig mer

Om vi återkommer till ett ämne upprepade gånger minns vi det bättre. Och det finns en gräns för hur länge vi kan ta in information vid ett enskilt tillfälle framför datorn.

  1. Man kan ha olika typer av innehåll

Variation förnöjer! Alla moduler behöver inte vara likadana: och att blanda olika typer av lärande är ibland nödvändigt. Vissa ämnen vinner på att man varva praktiska övningar med teori. En del ”moduler” kan bestå av gruppaktiviteter eller klassrumsutbildningar – detta kallas ofta ”blended” learning.

  1. Man kan spelifiera utbildningen

Om man jämför en hel utbildning med en resa, som ovan, så är det intuitivt att man vill ha en ”trofé” från de ställen man besökt. Vi kan ge användaren digitala ”badges” som markerar att de klarat en viss modul. Badges blir både ett minne av kursen och ett mått på användarens totala framsteg.

  1. Man kan rulla ut utbildningen bit för bit

Stora e-learningprojekt kan ta tid att producera. Samtidigt kan organisationen inte vänta hur länge som helst! Därför är moduler ett sätt att lansera utbildningen medan man bygger den.

  1. Man kan ”återanvända” vissa moduler

När modulerna är väl avgränsade kan en modul ingå i fler än en utbildning. Ett exempel är en modul om samtalsteknik som skulle kunna ingå i både en utbildning för HR-personal och för chefer. Detta är både kostnadseffektivt för dig som producerar och bra för användaren eftersom man inte behöver gå redan avklarade moduler.
 

För långt, har ni en sammanfattning?

Jajamen:
Tänk på en utbildning som en jorden-runt-resa där man besöker olika städer! Hur är din resa som upplevelse? Finns det en röd tråd, en resplan som är lätt att överblicka och förstå? Var är det naturligt att stanna upp och tänka efter? Om du har svar på de frågorna – sätt igång och dela upp i moduler!

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.